Warning
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 838

Адванс Терафонд АДСИЦ

„Адванс Терафонд“ АДСИЦ е най-голямото акционерно дружество със специална инвестиционна цел в България по пазарна капитализация и е включено във всички български борсови индекси – SOFIX, BG40, BGTR30, BGREIT. Дружеството притежава 233 000 дка и е най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната. Адванс Терафонд купува, отдава под наем/аренда, окрупнява и продава земеделски и урбанизирани земи в България. Дружеството създава дългосрочна стойност за акционерите си и възможности за устойчиво развитие на земеделските производители.

Повече информация на http://www.advanceterrafund.bg