Warning
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 838

Алтерко АД

Групата на „Алтерко“ АД е телекомуникационен лидер с над 15-годишен опит в сферата на мобилните услуги и продукти с добавена стойност, които предоставят възможности на бизнеса да се възползва от предимствата на: мобилните разплащания, мобилните портали и мобилния маркетинг. Групата има покритие в целия свят чрез директни отношения с над 20 мобилни операторa, които осигуряват достъп до над 1 милиард крайни потребители. Тя разполага с офиси в 7 държави на 3 континента и има над 100 служители от повече от 10 националности. Групата си партнира с над 300 корпоративни клиенти, които генерират над 20 млн. лв. годишен оборот.

Повече информация на https://allterco.com