Warning
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 838

Доверие – обединен холдинг АД

Основната дейност на холдинга е свързана е придобиване, управление, оценка и продажба на дялове и/или акционерни участия в български и чуждестранни дружества – юридически лица, участия под каквато и да е форма в други местни и/или чуждестранни търговски дружества, и/или в тяхното управление; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; извършване на всякаква друга търговска дейност, за която няма забрана със закон.

Холдингът упражнява контрол върху множество дружества, работещи в следните сектори:

  • здравеопазване и медицински услуги;
  • търговия със стоки от вида „Направи си сам”;
  • здравно застраховане;
  • жилищно строителство и промишленост със строителни материали;
  • винопроизводство;
  • производство на перилни препарати и битова химия;
  • отдаване под наем на движими и недвижими активи.

Повече информация на https://doverie.bg